บุหรี่ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอีกหยนึ่งในเทรนด์ยอดฮิตที่กำลังมาแรงอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนั้นบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีการพัฒนาที่หลากหลายอย่างมาก และที่สำคัญนั้นก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเรื่องของปัญหานั้นก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อด้วยเช่นเดียวกัน ดังนัน้ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าในเรื่องของ “บุหรี่ไฟฟ้า” นั้นสิ่งใดที่จะกลายเป็นปัญหา หรือ ปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าที่พบและเจอนั้นจะเป็นปัญหาในด้านอะไรบ้าง  ไฟชาร์ตไม่เข้า แบตเตอรี่เสื่อม  อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “แบตเตอรี่” นั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนมากนั้นการที่ไฟแบตเตอรี่นั้นชาร์ตไม่เข้านั้นมีเหตุผลเพราะว่าเรานั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบตเตอรี่นั้นเสื่อมได้ด้วยเช่นกัน…