เมื่อพูดถึงเรื่องของสายตา ก็คงเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนเกิดความกังวลได้ไม่น้อยเลย โดยเฉพาะเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับสายตาของเรา ส่งผลให้การดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่รบกวนการใช้ชีวิตพอสมควร การวิธีที่เข้ามาช่วยรักษาความผิดปกติของสายตาได้ ก็เป็นสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งที่ช่วยให้การมองเห็นมีความเป็นปกติได้เหมือนเดิม หนึ่งในรูปแบบการรักษาที่ได้รับความนิยมเลยก็คือ การรักษาด้วย PRK นั่นเอง …