ภายในพอตบุหรี่ไฟฟ้านั้นนอกจากจะมีคอยล์แล้ว ยังมีแบตเตอรี่ที่เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญภายในบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน แต่นอกจากที่กล่าวมานั้นยังมีอีกหนึ่งอย่างที่มีความสำคัญอย่างมากที่มีการใส่เข้ามาภายในบุหรี่ไฟฟ้า ที่เรานั้นอาจจจะไม่รู้แต่ว่ามีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งนั้นคือ “นิโคติน” ซึ่งนิโคตินที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เรานั้นใส่ในแทงก์น้ำยาของพอตบุหรี่ไฟฟ้า เรานั้นอาจจะยังไม่รู้ว่ามีความสำคัญ และ มีประโยชน์อย่างมาก ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของนิโคตินที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้กันนะครับ ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นจะยังไม่รู้  

สารนิโคติน ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “สารก่อมะเร็ง” นั้นหลากหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดอย่างมาก ว่า นิโคตินนั้นเป็นสารที่มีการก่อมะเร็ง แต่ว่าในความจริงแล้วนั้นสารก่อมะเร็งนั้นใช่สารนิโคตินแต่อย่างใด แต่ว่าความจริงนั้นสารที่ทำให้เกิดมะเร็งนั้นคือ “สารทาร์” ซึ่งเกิดจากการสันดาป และการเผาไหม้ ซึ่งนั้นเองเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดมะเร็ง 

สารนิโคตินทำให้อารมณ์ดี  

หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่า นิโคตินนั้นเป็นหนึ่งในสารที่มีประโยชน์อย่างมาก และ ที่สำคัญนั้น มีการวิจัย กันมาอย่างยาวนาน และ ในที่สุดนั้นก็มีการวิจัยที่น่าเชื่อถือ นั้น นิโคตินนั้นมีสารออกฤทธิ์ที่จะทำให้มีอารมณ์ดีได้ เพราะว่าจะทำห้มีการหลังสารโดปามีน  ซึ่งเป็นสารที่ควบคุม ความรู้สึก  ดังนั้นคนที่ได้รับนิโคตินเข้าไปนั้จะทำให้มีอารณ์ดี และ มีความสุขมากยิ่งขึ้นอย่างมาก  

ที่เราติด เราไม่ได้ติดบุหรี่ แต่ว่าเราติดนิโคติน  

หลากหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าพอตบุหรี่ไฟฟ้าที่เราสูบ หรือ บุหรี่แบบมวนนั้น เราอาจจจะยังไม่รู้ว่า สิ่งที่ทำให้เรานั้นติด นั้นไม่ใช่บุหรี่ หรือ พอตบุหรี่ไฟฟ้า แต่ว่า สิ่งที่เราติดนั้นคือ “นิโคติน” ที่มีการใส่เข้ามาในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่แบบมวน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นติดบุหรี่นั้นเอง  

นิโคตินช่วยลดน้ำหนัก 

ในเรื่องของ นิโคตินนั้น มีอีกหลากหลายเรื่องที่หลายคนนั้นยังไม่รู้ และ หนึ่งในเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “น้ำหนัก” เพราะว่าหลายคนนั้น อาจจะยังไม่รู้ว่าคนที่ติดนิโคติน นั้นจะช่วยลดความอยากอาหาร ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งนั้นทำให้คนที่ติดนิโคตินนั้นลดน้ำหนักได้อย่างมาก และ บางคนก็ใช้นิโคติน ในการลดน้ำหนักด้วยเช่นกัน  

นิโคติน ลดอัลไซเมอร์  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “การลดอาการอัลไซเมอร์” ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก นั้นก็เพราะว่ามีการวิจัยมาแล้วว่านิโคตินนั้นสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยที่มีอาการระยะเริ่มต้น และผลตอบรับส่วนใหญ่นั้นได้ผลตอบรับที่ดีด้วยเช่นกัน  

จะเห็นว่าในเรื่องของนิโคตินนั้นมีหลากหลายเรื่องอย่างมากที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้ ซึ่งนิโคตินนั้นเป็นอีกหนึ่งในสารที่มีความสำคัญต่อบุหรี่แบบมวน และ บุหรี่ไฟฟ้าอย่างมาก และ เชื่อว่าหลากหลายคนนั้นอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของ นิโคติน กัน และ เชื่อว่าหลายคนนั้นยังไม่รู้จักนิโคตินดีพอ